Condiții De Utilizare

COPYRIGHT

Textele, imaginile şi alte informaţii publicate pe pagina noastră de internet sunt – dacă nu se specifică altfel — proprietatea intelectuală a Vorwerk International AG, CH-Wollerau. Orice stocare, copiere, reproducere sau transmitere a conţinutului, chiar și în fragmente, este permisă numai cu autorizarea scrisă a Vorwerk International Strecker & Co, CH-8832 Wollerau. VORWERK este o marcă înregistrată.

DECLARAŢIE DE DECLINARE A RĂSPUNDERII CIVILE

1. CONŢINUTUL PREZENŢEI ONLINE:

Administratorul paginii de internet şi autorii conţinutului acesteia nu îşi asumă nicio răspundere pentru actualitatea, corectitudinea sau calitatea informațiilor furnizate. Acţiunile de răspundere civilă intentate împotriva administratorului şi autorilor conținutului paginii, pentru daune materiale sau de tip imaterial, ca urmare a utilizării sau neutilizării informaţiilor prezentate sau ca urmare a utilizării unor informații incorecte ori incomplete sunt excluse având în vedere că nu există dovada faptului că administratorul sau autorii conţinutului au acţionat cu intenţie sau au dat dovadă de neglijenţă. Ofertele nu reprezintă un angajament ferm şi nu au caracter de obligativitate. Administratorul paginii și autorii conţinutului își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, completa sau șterge secțiuni ale paginii de internet, de a suspenda temporar ori în întregime pagina sau de a modifica întreaga ofertă fără notificare prealabilă.

2. REFERINŢE ŞI LEGĂTURI EXTERNE:

Pagina noastră de internet poate conţine link-uri către alte site-uri internet. Răspunderea administratorului sau autorilor conţinutului, în caz de direcţionare directă sau indirectă către pagini de internet (link-uri), nu poate fi angajată, cu excepţia cazurilor în care administratorul sau autorii conţinutului au cunoștință de conținutul acestora și atunci când, din punct de vedere tehnic, este posibilă și rezonabilă prevenirea utilizării paginilor cu conținut ilegal. Prin urmare, administratorul şi autorii conținutului declară în mod expres că, la momentul constituirii link-urilor, paginile către care se face direcţionarea nu au nici un fel de conținut ilegal. Administratorul şi autorii conţinutului nu au nici o contribuţie şi nicio influenţă cu privire la designul sau conținutul acestor pagini — actual și viitor. Prin urmare, aceştia se delimitează în mod expres de orice conținut al acestor pagini, în cazul în care a fost modificat după data constituirii link-urilor. Această declarație este valabilă pentru toate link-urile și referințele noastre din mediul online, precum pentru înscrierile în cărțile de oaspeți, forumuri de discuții și liste de adrese întocmite de administratorul paginii de internet. Furnizorul paginii la care se face referire şi direcţionare este unicul răspunzător pentru orice conținut ilegal, incorect sau incomplet și, în general, pentru orice daune rezultate ca urmare a utilizării sau utilizării eronate a unor astfel de informații, iar nu partea care a făcut trimitere la respectiva publicaţie, prin intermediul link-urilor.

3. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI DE MARCĂ ÎNREGISTRATĂ:

În toate publicaţiile, autorii vor respecta drepturile de autor asociate imaginilor, fişierelor audio, secvenţelor video şi textelor utilizate, vor folosi imagini, fişiere audio, secvenţe video şi texte de concepţie proprie sau care nu sunt protejate prin copyright. Toate mărcile comerciale menţionate pe pagina de internet şi cele protejate de terţe părţi intră sub incidenţa legilor dreptului de autor. Obiectele publicate şi furnizate de autorul conţinutului sunt protejate de drepturile de autor. Copierea sau utilizare a imaginilor, fişierelor audio şi video, a textelor în alte publicații electronice sau tipărite sunt permise numai cu acordul expres al autorului.

4. PROTEJAREA DATELOR PERSONALE:

În situaţia furnizării unor date cu caracter personal de către utilizatorii site-ului — adresă de E-mail, nume, adresă — aceste date nu pot fi divulgate decât cu acordul liber exprimat al utilizatorilor. Utilizarea paginii de internet şi plata serviciilor sunt permise şi fără dezvăluirea acestor date sau prin folosirea unui pseudonim — dacă este rezonabil şi posibil din punct de vedere tehnic.

În contextul GDPR-ului, legilor și reglementărilor aplicabile în România, operatorul este H.L.K. TRADE S.R.L, cu numărul de înregistrare RO 24911920 având sediul pe strada Crișan, nr. 45, Brașov, 500035, România.

5. AMENDAMENTE ȘI MODIFICĂRI

Compania își rezervă în mod expres dreptul de a corecta, completa sau modifica altfel aceste condiții de utilizare și accesarea site-ul web după data oricărei astfel de corecturi, completări sau alte modificări vor fi concepute ca acceptarea necondiționată a acestora de către dvs.

6. VALIDITATEA JURIDICĂ:

Aceste condiții de utilizare trebuie considerate ca parte a prezenței pe internet la care s-a făcut referire pe această pagină. În cazul în care părțile sau formulările individuale din aceste condiții de utilizare nu mai sunt sau nu sunt pe deplin compatibile cu legislația aplicabilă în vigoare, părțile rămase ale acestor condiții rămân neafectate de o astfel de incompatibilitate în conținutul și valabilitate.

7. LEGEA ÎN VIGOARE

Aceste condiții de utilizare împreună cu accesul și utilizarea site-ului Web vor fi guvernate de legile din România și orice litigiu apărut ca urmare sau în legătură cu acesta va fi supus jurisdicției exclusive a instanțelor române.